Vlastní server
Zde je soubor, kde jsou všechny potřebne příkazy co a jak: Odkaz

Pozor. Pokud se k vám nemůže nikdo připojit, tak to je tím, že nejste viditelný a nemáte veřejnou IP adresu. Na ní si musíte zeptat o svého internetového poskytovalé, kterou vám ji za poplatek přidělí. Můžete taky použít zveřejnění pomocí programů jako je např. Hamachi. Vytvoříte místnost a potom se k vám do místnosti připojí ostatní a jim stačí jenom poslat IP adresu, kterou vám Hamachi ukazuje.


Bindování nástrojů
Někdy to naštve, když je potřeba rychle nějaký nástroj a než se dostat do Q menu a potom ho najít... Sice to moc času nezabere, ale pro někoho je lepší vybrat nástroj ihned to stisknutí určitého tlačítka a má klid.

Nastavení je velice jednoduché. Stačí mít povolenou konzoli a do ní napsat daný příkaz. Vybral jsem ty nejpoužívanější.

bind X "gmod_toolmode remover; use gmod_tool"
bind X "gmod_toolmode weld; use gmod_tool"
bind X "gmod_toolmode wire; use gmod_tool"
bind X "gmod_toolmode wire_adv; use gmod_tool"
bind X "gmod_toolmode colour; use gmod_tool"
bind X "gmod_toolmode adv_duplicator;use gmod_tool"
bind X "gmod_toolmode wire_expression2;use gmod_tool"

Místo písmena X se může napsat jakkákoliv jiná validní klávesa.

Příkazy do konzole (client side)
stopsound - zastaví všechny přehrávané zvuky (když se zvuk bugne a přehrává se neustále dokola)
status - vypíše údaje o serveru, hráčích, steamid
cl_cleardecals - smaže všechnu krev a stopy po výstřelech na zdích
cl_drawhud 1/0 - zapne/vypne HUD. Když HUD bude vyplé, tak nebude vidět ani konzole. Proto je lepší si předem příkaz nabindovat
cl_showfps 1/0 - zapne/vypne ukazatel fps
cl_showpos 1/0 - zapne/vype ukazatel pozice hráče
clear - smaže historii napsanou v konzoli
net_graph 0/1/2/3/4 - ukáže počet fps, údaje o přenosu dat a jaké věci nejvíce lagují v podobě grafu

Zvýšení FPS
Metoda pouze při startu hry, ale předen napíšu, že ne u každého počítače to funguje!

Stačí tyto dlouhé parametry zadat do možnosti spuštění hry. Pro ty, ktěří nevědí kde se to nachází, tak v knihovně pravým kliknout na Garry's mod/Vlastnosti a je tam tlačítko "NASTAVIT MOŽNOSTI SPUŠTĚNÍ...". Tam jen vložit následující příkazy.

-useforcedmparms -noforcemaccel -noforcemspd -novid -nojoy -high -threads 2 +cl_cmdrate 100 +myinfo_bytes 2000 +cl_updaterate 101 +rate 30000 +r_hunkalloclightmaps 0 +mat_queue_mode 2 -dxlevel 90